Калинкина Снежана

1.2. Калинкина Снежана. 2. Вольный ветер. Керамика 17х18см 2022г._2
1.2. Калинкина Снежана. Вольный ветер. Керамика 17х18см 2022г.
Калинкина Снежана. Русалка. Керамика, 16х15см. 2021г
Калинкина Снежана. Птица Сирин. Керамика, 18х15см. 2021г.
Калинкина Снежана. Полкан. Керамика, 117х15см. 2021г.
4.2. Калинкина Снежана. Полкан. Керамика, 117х15см. 2021г.